hi]hxQ ghf, d,st hgpvfd<<&&& ampampamp hgpvfd hi]hx 32256 1351700826 حل الفراق وخاطري منك ماطاب
وانا طريح الحب لاخذ ولا جيب

واقول يادار الخطا وين الاحباب
احباب قلب اللي جروحه معاطيب

خالي مِن الاحباب مقطوع الاسباب
يسترسل العبره بَعدَ شَقة الجيب


يقنب قنيب الَّذِيب فِي كُل مرقاب
لاسائل عنهم ولا راجي امطيب

يرجي هواه وياسه واقف لَه علي الباب
هواه شَرق ونيته بالتغاريب

يمسي ودمعه فَوق الاوجان سكاب
يصبح وجوفه فيه مِثل اللواهيب

الدار قالت سافرو عنك الاصحاب
خلوك تصحي مِن حسايفك وتغيب

ويلاه يادنيا التفرق والاتعاب
من شَي يشذب ثومة القلب تشذيب

امس وهم مادونهم ستر واحجاب
واليَوم دَون دَيارهم يعوي الَّذِيب